Φροντίστε την υγεία σας

Ομιλητής στο Επιστημονικό Πρόγραμμα της Κλινικής ΡΕΑ

24 Οκτωβρίου, 2021

Είχα την τιμή να συμμετέχω ως Ομιλητής στο Επιστημονικό Πρόγραμμα της Κλινικής ΡΕΑ, με θέμα τις «Ουρολοιμώξεις σε ευαίσθητες ομάδες ασθενών».