Φροντίστε την υγεία σας

Καρκίνος του Όρχεως

karkinos tou orxeos esoteriki 2

Ο καρκίνος των όρχεων δεν είναι συχνός και αποτελεί το 1% των κακοηθειών του άνδρα. Σπάνια εμφανίζεται πριν από την εφηβεία, ενώ η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισής του είναι η ηλικία μεταξύ 15-44 ετών. Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι των όρχεων προέρχονται από τα γεννητικά κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα που εμπλέκονται στην παραγωγή του σπέρματος. Θεωρείται η πλέον ιάσιμη μορφή καρκίνου του ουροποιογεννητικού συστήματος.

Οι καρκίνοι των όρχεων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον ακριβή τύπο των κυττάρων που προκαλεί τον καρκίνο. Τα σεμινώματα, που συμβαίνουν στο 50% περίπου των περιπτώσεων και τους μη σεμινωματώδεις όγκους.

Συμπτώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρείται είναι μία ψηλαφητή ανώδυνη σκληρία πάνω στον όρχι. Σε κάποιες περιπτώσεις η σκληρία αυτή μπορεί να είναι και επώδυνη. Θα πρέπει, πάντως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφορες άλλες παθήσεις που εμφανίζονται με τα ίδια συμπτώματα.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, μπορεί να παρουσιαστεί με συμπτώματα από άλλα μέρη του σώματος, όπως πόνος στην πλάτη ή στην κοιλιά, απώλεια βάρους ή δύσπνοια.

1%

Ο καρκίνος των όρχεων δεν είναι συχνός και αποτελεί το 1% των κακοηθειών του άνδρα. Σπάνια εμφανίζεται πριν από την εφηβεία, ενώ η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισής του είναι η ηλικία μεταξύ 15-44 ετών.

Παράγοντες κινδύνου

Γνωστοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να αναπτυχθεί καρκίνος στον όρχι είναι:

•    Φυλή: Το υψηλότερο ποσοστό καρκίνου των όρχεων εμφανίζεται σε λευκούς άντρες στη Βόρεια Ευρώπη. Ίσως ορισμένοι γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες να εμπλέκονται σε αυτό.
•     Οικογενειακό ιστορικό: Οι αδελφοί και οι γιοι ασθενών με καρκίνο του όρχεως έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του όρχεως.
•    Μη φυσιολογική κάθοδος των όρχεων στο όσχεο (κρυψορχία): Η κρυψορχία δηλαδή η μη φυσιολογική κάθοδος των όρχεων στο όσχεο αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του όρχι 3-10 φορές. Οι όρχεις αναπτύσσονται στην περιοχή της κοιλιάς και συνήθως κατεβαίνουν στο όσχεο πριν από τη γέννηση. Μερικά μωρά γεννιούνται με τον έναν ή και τους δύο όρχεις να μην έχουν κατέβει στο όσχεο. Μελέτες έχουν δείξει μία αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου σε άντρες που είχαν κρυψορχία, ιδιαίτερα όταν η κρυψορχία καθυστερήσει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.
•     Υπογονιμότητα: Σε κάποιες μελέτες φαίνεται ότι οι υπογόνιμοι άντρες αντιμετωπίζουν μία ελαφρά αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κακοήθειας.
•    Λοίμωξη από AIDS: Οι άντρες που πάσχουν από AIDS έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου τόσο στον όρχι όσο και σε άλλα όργανα.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με την ψηλάφηση τις περισσότερες φορές από τον ίδιο τον ασθενή με την ανεύρεση ανώδυνης σκληρίας στον όρχι (αυτοψηλάφηση).

  • Υπερηχογράφημα όρχεων.

Μπορεί με ασφάλεια να ξεκαθαρίσει αν η σκληρία οφείλεται σε κάτι συμπαγές (καρκίνος) ή σε κάποια καλοήθη κύστη που απλώς περιέχει υγρό.

  • Αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας καθώς και αξονική τομογραφία θώρακος
  • Εξετάσεις αίματος.

Ο καρκίνος των όρχεων συχνά παράγει κάποιες ουσίες που μπορούν να ανιχνευθούν στο αίμα, οι λεγόμενοι καρκινικοί δείκτες. Οι αιματολογικές αυτές εξετάσεις είναι η α-εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP), β-ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) και η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH).

Η αύξηση ενός ή περισσότερων δεικτών βοηθούν στην επιβεβαίωση του καρκίνου των όρχεων. Υπάρχουν ιστολογικές μορφές του καρκίνου των όρχεων, στις οποίες οι τιμές των καρκινικών δεικτών στο αίμα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τον καρκίνο.