Φροντίστε την υγεία σας

Συμμετοχή στα Κλινικά Σεμινάρια Ουρολογίας του ΙΠΠΟΣ

21 Σεπτεμβρίου, 2021

Συμμετείχα για ακόμα μια χρόνια στα Κλινικά Σεμινάρια Ουρολογίας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Παρακολούθησης Παθήσεων Ουροποιογεννητικού Συστήματος.