Φροντίστε την υγεία σας

Συμμετοχή στην Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευόμενων

16 Φεβρουαρίου, 2022

Είχα την χαρά να προεδρεύσω σε συνεδρία της 17ης Εκπαιδευτικής Εβδομάδας Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων, που διοργανώνει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, με θέμα της συνεδρίαση τον «Νεφροκυτταρικό Καρκίνο».