Φροντίστε την υγεία σας

Συμμετοχή στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής

3 Σεπτεμβρίου, 2021

Συμμετείχα σήμερα διαδικτυακά στη Διεταιρική Διάλεξη που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και την Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, κατά