Φροντίστε την υγεία σας

Συντονιστής, στην Επιστημονική Εκδήλωση “Trends in Prostate Cancer Treatment”

20 Ιουλίου, 2022

Είχα την χαρά να συμμετέχω, ως Συντονιστής, στην Υβριδική Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο “Trends in Prostate Cancer Treatment”, την οποία διοργάνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Janssen.