Φροντίστε την υγεία σας

Διουρηθρική Προστατεκτομή TURis

diourithriki prostatektomi TURis esoteriki 2

Η διουρηθρική προστατεκτομή (TURis) επιλέγεται ως χειρουργική μέθοδος θεραπείας σε πολλές περιπτώσεις Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη (ΚΥΠ), ενώ επιλέγεται ως χειρουργική μέθοδος στο 95% των επεμβάσεων.

​H διουρηθρική εκτομή σε φυσιολογικό ορό με παράλληλη εξάχνωση σε πλάσμα, αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο θεραπείας για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

​Η TURis μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, ενώ εξασφαλίζει λιγότερες αιμορραγίεςμειωμένο χειρουργικό χρόνο και ταχύτερη αφαίρεση του ουροκαθετήρα, ακόμη και την επόμενη ημέρα.

Επίσης, δεν κάνει παρεμβολή σε βηματοδότες και μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολύ μεγάλα αδενώματα.

Πέρα από τα παραπάνω, με την TURis απομακρύνεται ο κίνδυνος εμφάνισης, μετεγχειρητικά, του συνδρόμου απορρόφησης με δηλητηρίαση από νερό, όπως επίσης επιταχύνεται η ανάρρωση του ασθενούς και η επαναφορά στην καθημερινότητά του.