Φροντίστε την υγεία σας

Θεραπεία Καρκίνου της Αποχετευτικής Οδού

therapeia karkinou apoxeteutikis odou esoteriki

Θεραπεία εκλογής μετά την επιβεβαίωση νεοπλάσματος σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και υγιή ετερόπλευρο νεφρό είναι πάντα χειρουργική.

Χειρουργική θεραπεία

Η ριζική νεφροουρητηρεκτομή με συναφαίρεση της ενδοκυστικής μοίρας του ουρητήρα (ουρητηροκυστική συμβολή), δηλαδή αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού μαζί με όλον τον ουρητήρα καθώς και το τμήμα της ουροδόχου κύστης που περιβάλει το στόμιο του ουρητήρα. Η αφαίρεση του ουρητηρικού στομίου είναι σημαντική για την διασφάλιση ότι ολόκληρος ο ουρητήρας έχει αφαιρεθεί. Αν τμήμα του σύστοιχου ουρητήρα έχει παραμείνει (ακούσια ή για χειρουργική διευκόλυνση), είναι πολύ δύσκολο μεταγενέστερα να απεικονισθεί και να αποκλεισθεί ανάπτυξη άλλου νεοπλάσματος στο ουρητηρικό κολόβωμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υποτροπιάζοντα νεοπλάσματα σε «τυφλό» ουρητηρικό κολόβωμα εμφανίζονται συχνά αργά και έχουν ήδη διεισδύσει τοπικά πριν τα συμπτώματα γίνουν προφανή. Η τμηματική ουρητηρεκτομή μπορεί να αποτελεί επιλογή, ειδικά για καλά διαφοροποιημένους, μισχωτούς ουρητηρικούς όγκους. Απλή εκτομή τμήματος του ουρητήρα πραγματοποιείται με επανεμφύτευση του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη ή με άμεση αναστόμωση του ουρητήρα.

Παρακολούθηση μετά την επέμβαση

Η μακροχρόνια παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη ειδικά σε ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί συντηρητικά και περιλαμβάνει τόσο εργαστηριακές/απεικονιστικές εξετάσεις όσο και ενδοσκοπικές παρεμβάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.