Φροντίστε την υγεία σας

Θεραπεία Καρκίνου του Νεφρού

Η θεραπεία του Καρκίνου του Νεφρού εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο εντοπίζεται, καθώς επίσης και από τα χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης και αν πρόκειται για εντοπισμένο ή μεταστατικό καρκίνο.

Θεραπεία εντοπισμένου καρκίνου του νεφρού

Η θεραπεία που θα συστηθεί εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου, το στάδιο της νόσου, την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενή. Οι θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν, σήμερα, είναι:

Η χειρουργική θεραπεία η οποία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Μπορεί να γίνει είτε με ανοιχτή χειρουργική μέθοδο, είτε με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους όπως είναι η λαπαροσκοπική και η ρομποτική επέμβαση με πολύ καλά αποτελέσματα και με όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων.

Η επέμβαση αφορά στην αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού (ριζική νεφρεκτομή) ή σε κάποιες περιπτώσεις τμήματος του νεφρού (άνω ή κάτω πόλου) ή αφαίρεση μόνο του όγκου (μερική νεφρεκτομή/ογκεκτομή).

Η ριζική νεφρεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού με τις περιτονίες του και το αρχικό τμήμα του ουρητήρα. Το σύστοιχο επινεφρίδιο αφαιρείται μόνο σε περιπτώσεις απεικονιστικης διήθησης αυτού, ή σε μεγάλου μεγέθους όγκους του άνω πόλου του νεφρού.

Λαπαροσκοπική ή ρομποτική ριζική ή μερική νεφρεκτομή

Η επέμβαση εκτελείται σε περιπτώσεις καρκίνου του νεφρού και αφορά στην αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού (ριζική νεφρεκτομή) ή σε ορισμένες περιπτώσεις τμήματος του νεφρού (άνω ή κάτω πόλου/μερική νεφρεκτομή), ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του νεοπλάσματος.

Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μερικής ή ριζικής νεφρεκτομής περιλαμβάνονται:

 • H ελάχιστη απώλεια αίματος
 • H άμεση κινητοποίηση του ασθενή
 • Eλάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Mικρός χρόνος νοσηλείας (2-3 ημέρες)
 • H ταχύτερη επάνοδος του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητες.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η συντηρητική χειρουργική (μερική νεφρεκτομή/ογκεκτομή) για την εντοπισμένη νόσο και σε περιφερικούς όγκους μέχρι περίπου 4εκ., ώστε να διατηρείται όσον το δυνατόν περισσότερο λειτουργικό νεφρικό παρέγχυμα.

Η πρόγνωση του καρκίνου του νεφρού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το στάδιο στο οποίο γίνεται η διάγνωση, η γενική κατάσταση του ασθενούς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του όγκου.

Απόλυτη ένδειξη μερικής νεφρεκτομής αποτελεί η ύπαρξη μονήρους νεφρού ή η ύπαρξη κακοήθειας και στους δύο νεφρούς. Στόχος της μερικής νεφρεκτομής είναι εκτός από το ασφαλές ογκολογικό αποτέλεσμα, η όσον το δυνατόν περισσότερο διατήρηση λειτουργικού νεφρικού ιστού. Στις σχετικές ενδείξεις περιλαμβάνονται η πολλαπλή λιθίαση του ετερόπλευρου νεφρού, η χρόνια πυελονεφρίτιδα, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση με δημιουργία ουλών, συστηματική νόσος που ενδεχομένως στο μέλλον μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ετερόπλευρου νεφρού. 

Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου και με συγκεκριμένες ενδείξεις τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η κρυοθεραπεία και η θερμοθεραπεία με ραδιοσυχνότητες.

Θεραπεία του μεταστατικού Καρκίνου του Νεφρού

Ο μεταστατικός καρκίνος του νεφρού είναι ένας καρκίνος ανθεκτικός τόσο στην ακτινοθεραπεία όσο και στη χημειοθεραπεία, συνεπώς οι κλασσικές συστηματικές θεραπείες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Μέχρι πρόσφατα η θεραπεία βασιζόταν κυρίως στις κυτταροκίνες (ιντερφερόνη και ιντερλευκίνη), µε χαμηλά όμως ποσοστά ανταπόκρισης, μικρό όφελος στην επιβίωση και σημαντικές παρενέργειες.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ουσίες, που στοχεύουν σε μοριακό επίπεδο σε διάφορα στάδια εξέλιξης του όγκου, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η εξέλιξη της μοριακής βιολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών νέων θεραπευτικών παραγόντων που παρεμβαίνουν σε διάφορα σημεία της ογκογένεσης. Οι στοχευμένες θεραπείες  (targeted therapies) αναφέρονται σε φάρμακα ή άλλες ουσίες σχεδιασμένες να σταματούν την ανάπτυξη του καρκίνου, είτε αποτρέποντας τη διαίρεση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων είτε καταστρέφοντας τα άμεσα. Η κατανόηση πλήρως του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της καρκινογένεσης στο νεφρό, που είναι κυρίως η αγγειογένεση, αποτέλεσε την αρχή για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου.

Οι στοχευμένες θεραπείες στοχεύουν ακριβώς αυτό το μηχανισμό και διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους αναστολείς των αγγειακών ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων (Vascular Endothelial Growth Factor αναστολείς) και τους αναστολείς του μηχανιστικού στόχου της ραπαμυκίνης (mTOR αναστολείς). Τα φάρμακα αυτά καταστέλλουν την αγγειογένεση, που δίνει τη δυνατότητα στον όγκο να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, επιτυγχάνοντας έτσι τη συρρίκνωση ή την αναστολή της ανάπτυξής του.

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί μια νέα μορφή θεραπείας που δρα αξιοποιώντας και ενισχύοντας τη φυσιολογική ικανότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος στην καταπολέμηση του καρκίνου. Είναι γενικά πολύ καλά ανεκτή με ήπιες παρενέργειες γεγονός που επιτρέπει τη χορήγησή της ακόμα και σε ηλικιωμένους ή σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα, ενώ δεν απαιτεί παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο.

Πρόληψη του καρκίνου του νεφρού

Η λήψη μέτρων που βελτιώνουν την υγεία μπορεί να βοηθήσει και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισής της νόσου:

 • Αποφύγετε ή διακόψτε το κάπνισμα.
 • Διατηρήστε φυσιολογικό σωματικό βάρος.
 • Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση  κρέατος,  γαλακτοκομικών προϊόντων, λίπους ή πρωτεϊνών.
 • Διατηρήστε την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα και μειώστε το αλάτι στο φαγητό σας.
 • Αποφύγετε την έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες.

Αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για τη σωστή θεραπεία της νόσου.

Χρειάζεται παρακολούθηση μετά τη θεραπεία για καρκίνο του νεφρού;

Επειδή η νόσος μπορεί να υποτροπιάσει, θα πρέπει να κάνετε τις εξετάσεις που θα σας συστήσει ο γιατρός σας, σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τουλάχιστον 5 χρόνια.