Φροντίστε την υγεία σας

Θεραπεία Καρκίνου του Όρχεως

karkinos tou orxeos esoteriki 2

Η θεραπεία του καρκίνου των όρχεων είναι η χειρουργική αφαίρεση του όρχεως που πάσχει δηλαδή η ορχεκτομή.
Η χειρουργική επέμβαση συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις και έχει ως στόχο να αφαιρέσει τον όρχι που έχει καρκίνο. Αυτή από μόνη της μπορεί να είναι θεραπευτική, αν ο καρκίνος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει εξαπλωθεί. Αν ο καρκίνος έχει δώσει μεταστάσεις, ενδέχεται να χρειαστεί, ύστερα από ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, νέα χειρουργική επέμβαση, για να αφαιρεθούν κάποιες καρκινικές μάζες που παρέμειναν στην κοιλιά και να γίνει οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

Ορχεκτομή και γονιμότητα

Η αφαίρεση του ενός όρχεως και εφόσον ο άλλος είναι φυσιολογικός δεν επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή ή τη γονιμότητα. Η γονιμότητα μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση όπου ακολουθήσει συμπληρωματικά χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει κατάθεση σπέρματος σε τράπεζα σπέρματος. Σε ορισμένους ασθενείς η γονιμότητα επιστρέφει στο φυσιολογικό μετά το πέρασμα ενός έτους από τη χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία.

Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία είναι η θεραπεία του καρκίνου με τη χρήση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα ή σταματούν  τον πολλαπλασιασμό τους. Η διάρκεια και το είδος του θεραπευτικού σχήματος εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο και το στάδιο του καρκίνου κατά τη διάγνωση.

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία είναι μία θεραπεία που χρησιμοποιεί ακτινοβολία, η οποία στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα και τα καταστρέφει. Ορισμένοι ιστολογικοί τύποι του καρκίνου του όρχεος είναι ακτινοευαίσθητοι και σε αυτές τις περιπτώσεις η ακτινοθεραπεία έχει άριστα αποτελέσματα.

Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία

Η παρακολούθηση συνήθως διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα ύστερα από μία επιτυχημένη θεραπεία, για να διαπιστωθεί πρώιμα τυχόν επανεμφάνιση του καρκίνου. Περιλαμβάνει κλινική εξέταση από τον γιατρό και εξετάσεις αίματος που ελέγχουν τους καρκινικούς δείκτες. Θα χρειαστεί να γίνει ακτινογραφία θώρακος ή αξονική  τομογραφία, για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει υποτροπή. Η πρόγνωση σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλή και επιβίωση στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνά το 90%. Μάλιστα, εάν ο καρκίνος διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, η ίαση θεωρείται δεδομένη.