Φροντίστε την υγεία σας

Ουροροομετρία

ouroroometria esoteriki

Τι είναι η ουρο-ροομετρία και πότε χρησιμοποιείται;

Η ουρο-ροομετρία (μέτρηση της ροής των ούρων) είναι η απλούστερη μορφή ουροδυναμικής εξέτασης και δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ούρησης.

Είναι μη επεμβατική, ανώδυνη εξέταση, γίνεται στο ιατρείο και ουσιαστικά πρόκειται για μια ούρηση σε ένα ειδικό μηχάνημα που καταγράφει τη ροή των ούρων, όταν ο ασθενής ουρεί μέσα σε αυτό. Η εξέταση διαρκεί μερικά λεπτά και συνδυάζεται συνήθως με μέτρηση του υπολείμματος των ούρων (PVR, Post Void Residual).

Η ουρο-ροομετρία (uroflow) καταγράφει τον αποβαλλόμενο όγκο ούρων στη μονάδα του χρόνου με τη μορφή μιας καμπύλης και αξιολογεί τη μέγιστη και μέση ροή ούρων, τη διάρκεια της ούρησης, το χρόνο επίτευξης της μέγιστης ροής και τη μορφή της καμπύλης ούρησης. Μπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες για τη λειτουργική χωρητικότητα της κύστης. Οι τιμές ροής μετρούνται σε ml/sec και αποτελούν έκφραση δύο συνιστωσών: της πίεσης εξώθησης του εξωστήρα μυ και της αντίστασης στη ροή των ούρων.

Οι φυσιολογικές τιμές μέγιστης ροής στους άνδρες κυμαίνονται μεταξύ 16-25 ml/sec, ενώ στις γυναίκες όπου το μήκος της ουρήθρας είναι μικρότερο και, συνεπώς, η αντίσταση στη ροή των ούρων επίσης μικρότερη, οι φυσιολογικές τιμές είναι υψηλότερες (έως 30 ml/sec). (Οι τιμές αυτές ισχύουν για ελάχιστο όγκο αποβαλλόμενων ούρων 100-150 ml).Η φυσιολογική διάρκεια ούρησης με πλήρη, φυσιολογικής χωρητικότητας κύστη, κυμαίνεται στα 20-30sec. Η φυσιολογική καμπύλη ούρησης είναι κωδωνοειδής.

Η ουρο-ροομετρία γίνεται συνήθως, όταν ο ασθενής αναφέρει συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms), είναι σημαντική για την διαφορική διάγνωση των διαφόρων δυσκολιών ούρησης και της ακράτειας των ούρων, ενώ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της υπερπλασίας του προστάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ουρο-ροομετρία είναι μια μη επεμβατική και ανώδυνη μέθοδος. Για το λόγο αυτό αποτελεί μια αναντικατάστατη, πρώτης γραμμής εξέταση διαλογής (screening test) για τους περισσότερους ασθενείς με υποψία δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού.

Πότε συστήνεται η ουρο-ροομετρία;

Ως μέρος (προαιρετικά) της συστηματικής διαγνωστικής προσέγγισης των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό (δυσκολία στην ούρηση, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης, συχνουρία, επιτακτικότητα, νυκτουρία κ.ά.), ως μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης της νευρολογικής αιτιολογίας δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού ενώ πρέπει να διενεργείται και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπευτικής αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Η ουρο-ροομετρία ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση που χρειάζονται αντικειμενικές και ποσοτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας τόσο των συμπτωμάτων αποθήκευσης των ούρων (συχνοουρία, νυκτουρία, επιτακτικότητα, επιτακτική ακράτεια), όσο και των συμπτωμάτων κένωσης (δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, ούρηση χαμηλής ροής, διακοπτόμενη ούρηση, παρατεταμένη ούρηση, ούρηση με αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης).