Φροντίστε την υγεία σας

Fusion Βιοψία Προστάτη

Fusion biopsia esoteriki 2

Πρόκειται για την εξέλιξη της Διορθρικής Βιοψίας Προστάτη και σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές της Ουρολογίας, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλή μέθοδο ανίχνευσης του καρκίνου του προστάτη. Η νέα πρωτοποριακή μέθοδος Βιοψίας, μεγιστοποιεί τη διαγνωστική ακρίβεια ανίχνευσης του καρκίνου του προστάτη, καθώς μπορεί να προσπελάσει το πρόσθιο μέρος του προστάτη, περιοχή που η διορθική μέθοδος αδυνατεί να καλύψει, ανιχνεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την περιοχή του προστάτη με ποσοστό ακρίβειας μέχρι και 95%.

Επιπλέον, η Διαπερινεϊκή Fusion Βιοψία προστάτη επιτυγχάνει σημαντική μείωση των σηπτικών φαινομένων και λοιμώξεων, που μπορεί να προκληθούν από τη διαγνωστική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει, γιατί η Διαπερινεϊκή Βιοψία διεξάγεται μέσω του περινέου και όχι μέσω του τοιχώματος του ορθού, που συχνά φέρει βακτήρια και που ενδεχομένως μπορεί να επιμολύνουν τον προστάτη.

Η μέθοδος διεξάγεται χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό της εικόνας που προκύπτει από την Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη, με την εικόνα των Υπερήχων. Με αυτόν τον τρόπο, εντοπίζονται με απόλυτη ακρίβεια και στοχευμένα οι ύποπτες για κακοήθεια περιοχές.

Πλεονεκτήματα της Fusion Βιοψίας Προστάτη

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η μεγάλης ακρίβειας κι ευαισθησίας εντοπισμός όλων των ύποπτων για κακοήθεια περιοχών του προστάτη, (ακόμη και των μη προσπελάσιμων με την διορθική βιοψία) με αποτέλεσμα μικρότερη πιθανότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.

  • Μείωση του αριθμού ασθενών που θα χρειαστούν επαναληπτική βιοψία.
  • Ανώδυνη και με μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας.
  • Χαμηλότερο ποσοστό λοιμώξεων και σήψης.
  • Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία του εντέρου (υποκλυσμός ή καθαρισμός).

Προσφέρει τη δυνατότητα βιοψίας σε ασθενείς που έχουν:

  • Ιστορικό κακοήθειας και χειρουργείου στο έντερο.
  • Προηγούμενη αρνητική διορθική βιοψία με υποψία καρκίνου στην πρόσθια ζώνη του προστάτη, η οποία δεν είναι προσπελάσιμη με την παραδοσιακή μέθοδο.